E Content Std 5 To 8 from SSA

E Content Std 5 To 8 from SSA

  

E Content Std 5 To 8 from SSA : શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બનાવેલ અદભુત E CONTENT સોફટવેર હવે ફોનમા પણ વાપરી શકાશે

 

E Content Std 5 To 8 from SSA : તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશ ખબર, ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બનાવેલ અદભુત E CONTENT સોફટવેર હવે ફોનમા પણ વાપરી શકાશે E-CONTENT સોફટવેર ધોરણ વાઈઝ લીંક આપેલી છે એકવાર તમારા બાળકોને બતાવો ખૂબ ફાયદો થશે.

E Content Std 5 To 8 from SSA

વિભાગનું નામશિક્ષણ વિભાગ
કયા ધોરણ સુધીધોરણ ૫ થી ૮
આર્ટિકલનું નામE Content Std 5 To 8 from SSA
આર્ટિકલની કેટેગરી
માધ્યમગુજરાતી
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://samagrashiksha.ssagujarat.org/

E CONTENT સોફટવેર હવે ફોનમા

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બનાવેલ અદભુત E CONTENT સોફટવેર હવે ફોનમાં પણ સરળતાથી વાપરી શકાય છે. આ સોફ્ટવેર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી સીખી શકે છે. આ સોફ્ટવેર માં ધોરણ 5 થી ધોરણ 8 સુધીના કોર્સ નો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. અનેતેની લિંક ધોરણ અને વિષય પ્રમાણે આપવામાં આવેલી છે.

E Content Std 5 To 8 from SSA નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

  • સૌ પ્રથમ તમારા ફોન કે કમ્પ્યુટરમાં શિક્ષણ વિભાગની ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ https://samagrashiksha.ssagujarat.org/ ઓપન કરો
  • પછી e resorces પર ક્લિક કરતા menu ઓપન થશે.
  • menu માંથી e content પર ક્લિક કરો.
  • e content પર ક્લિક કરતા ધોરણ દેખાશે.
  • જે ધોરણ પર ક્લિક કરશો, તે ધોરણ નું કન્ટેન્ટ ઓપન થશે.

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

Std 5 Maths e contentઅહી ક્લિક કરો
Std 6 Maths e contentઅહી ક્લિક કરો
Std 6 Social Science e contentઅહી ક્લિક કરો
Std 6 Science e contentઅહી ક્લિક કરો
Std 7 Maths e contentઅહી ક્લિક કરો
Std 7 Sciences e contentઅહી ક્લિક કરો
Std 8 Maths e contentઅહી ક્લિક કરો
Std 8 Sciences e contentઅહી ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post