Gujarat ITI Admission 2023-24

Gujarat ITI Admission 2023-24

 

Gujarat ITI Admission 2023-24

ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2023  | Gujarat ITI Admission 2023-24. 


ગુજરાત સરકારના રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની કચેરી, ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2023 આયોજિત કરવા માટે જવાબદાર રહેશે. તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તે મુખ્ય વિગતો અહીં છે:

સંસ્થાનું નામ રોજગાર અને તાલીમ નિયામક, DET, ગુજરાત સરકાર
નામ ગુજરાત ITI પ્રવેશ
પ્રવેશ વર્ષ 2023-24
પ્રારંભ તારીખ 24મી મે 2023
ITI પ્રવેશ માટેની છેલ્લી તારીખ 25મી જૂન 2023
સત્તાવાર વેબસાઇટ itiadmission.gujarat.gov.in

Gujarat ITI Admission 2023 અરજી ફોર્મ:

ITI વિશે માહિતી: જો તમે Gujarat ITI 2023 માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવો છો, તો આ સૂચનાઓને અનુસરો:

અરજી સબમિશન:

 • જૂન 2023 ના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ સબમિશન શરૂ થવાની ધારણા છે.
 • અરજી પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધતા પહેલા ખાતરી કરો કે તમે પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરો છો.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ કાળજીપૂર્વક ભરો કારણ કે કોઈપણ ખોટી માહિતી અસ્વીકાર તરફ દોરી શકે છે.
 • અયોગ્યતા ટાળવા માટે દરેક ઉમેદવારે માત્ર એક જ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવું જોઈએ.
 • 25મી જૂન 2023 છેલ્લી તારીખ પહેલાં અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાનું યાદ રાખો.

 • ભાવિ સંદર્ભ માટે ભરેલ અરજી ફોર્મ અને ફી રસીદની પ્રિન્ટેડ નકલ રાખો.

ગુજરાત ITI ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ:

તમારું ગુજરાત ITI અરજી ફોર્મ 2023 સબમિટ કરવા માટે, આ પગલાં અનુસરો:

સૂચના અને સત્તાવાર વેબસાઇટ:

 • રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની અધિકૃત વેબસાઇટ, ગુજરાત (itiadmission.guj.nic.in) સાથે અપડેટ રહો.
 • ગુજરાત ITI પ્રવેશ અરજી ફોર્મ માટેની સૂચના આ વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવશે.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ મે 2023 થી જૂન 2023 માં અંતિમ તારીખ સુધી ઉપલબ્ધ રહેવાની અપેક્ષા છે.

વેબસાઇટ ઍક્સેસ કરવી અને ફોર્મ ભરવું:

 • સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને ઑનલાઇન એપ્લિકેશન પોર્ટલ શોધો.
 • આપેલ સૂચનાઓ અનુસાર અરજી ફોર્મમાં સચોટ માહિતી પ્રદાન કરો.
 • તમારો તાજેતરનો પાસપોર્ટ-કદનો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર JPEG ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો (50KB કરતાં વધુ નહીં).
 • ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેન્કિંગ જેવા ઓનલાઈન મોડ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી ચૂકવવા માટે આગળ વધો.
 • એકવાર તમે ફોર્મ પૂર્ણ કરી લો, પછી તેને સબમિટ કરો અને ભાવિ સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટેડ કોપી રાખો

વેબસાઇટ ઍક્સેસ કરવી અને ફોર્મ ભરવું:

 • સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને ઑનલાઇન એપ્લિકેશન પોર્ટલ શોધો.
 • આપેલ સૂચનાઓ અનુસાર અરજી ફોર્મમાં સચોટ માહિતી પ્રદાન કરો.
 • તમારો તાજેતરનો પાસપોર્ટ-કદનો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર JPEG ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો (50KB કરતાં વધુ નહીં).

વેબસાઇટ ઍક્સેસ કરવી અને ફોર્મ ભરવું:

 • સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને ઑનલાઇન એપ્લિકેશન પોર્ટલ શોધો.
 • આપેલ સૂચનાઓ અનુસાર અરજી ફોર્મમાં સચોટ માહિતી પ્રદાન કરો.
 • તમારો તાજેતરનો પાસપોર્ટ-કદનો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર JPEG ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો (50KB કરતાં વધુ નહીં).
 • ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેન્કિંગ જેવા ઓનલાઈન મોડ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી ચૂકવવા માટે આગળ વધો.
 • એકવાર તમે ફોર્મ પૂર્ણ કરી લો, પછી તેને સબમિટ કરો અને ભાવિ સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટેડ કોપી રાખો.

અરજી ફી:

તમારી અરજી સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવા માટે, ગુજરાત ITI 2023 એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો, જે રૂ. 50/-. ફી ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન ચૂકવી શકાય છે.

ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2023 માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2023 પ્રક્રિયા માટે તમારી પાસે નીચેના દસ્તાવેજો તૈયાર છે તેની ખાતરી કરો:

 • ફોટો
 • આધાર કાર્ડ
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર (EWS, OBC/SC/ST માટે)
 • નોન-ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ (માત્ર OBC)
 • બેંક પાસબુક
 • ધોરણ 10 ની તમામ માર્કશીટ

Gujarat ITI Admission 2023 મેરિટ લિસ્ટ:

રોજગાર અને તાલીમ નિયામક (DET) એ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2023 માટે મેરિટ સૂચિ પ્રકાશિત કરી છે. અહીં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વિગતો છે:

મેરિટ લિસ્ટ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર PDF ફોર્મેટમાં ઉપલબ્ધ થશે.

DET બહુવિધ મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરશે, જેમાં સામાન્ય મેરિટ, મહિલાઓની મેરિટ લિસ્ટ, SC અથવા ST મેરિટ લિસ્ટ, સામાજિક રીતે પછાત વર્ગો અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે મેરિટ લિસ્ટનો સમાવેશ થાય છે.

જો તમારું નામ મેરિટ લિસ્ટમાં આવે છે, તો તમે કાઉન્સેલિંગ રાઉન્ડ માટે લાયક બનશો.


કાઉન્સેલિંગ અને પ્રવેશ તારીખો:

ગુજરાત ITI 2023 માટે કાઉન્સેલિંગ ઓગસ્ટ 2023ના પ્રથમ સપ્તાહમાં હાથ ધરવામાં આવે તેવી ધારણા છે. અહીં કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ યાદ રાખવાના છે:

 • કાઉન્સેલિંગ રાઉન્ડનું આયોજન ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ ટ્રેનિંગ (DET) દ્વારા કરવામાં આવશે.
 • ઉમેદવારોએ ફાળવેલ તારીખ અને સમયે કાઉન્સેલિંગ સત્રમાં હાજરી આપવી ફરજિયાત છે.
 • કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરમાં હાજર થવામાં નિષ્ફળતા પ્રવેશ નકારવામાં પરિણમી શકે છે.
 • કાઉન્સેલિંગ રાઉન્ડ સંબંધિત વધુ સૂચનાઓ માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ સાથે અપડેટ રહો.

Conclusion:

ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2023 એ રાજ્યમાં ટેકનિકલ શિક્ષણ મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે ખૂબ જ અપેક્ષિત તક છે. અરજી પ્રક્રિયાને અનુસરીને, પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરીને, અને જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને, તમે ગુજરાત ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થામાં તમારું સ્થાન સુરક્ષિત કરી શકો છો.


મહત્વપૂર્ણ તારીખો અને કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયાઓ સંબંધિત કોઈપણ વધુ સૂચનાઓ અથવા ફેરફારો માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ સાથે અપડેટ રહો. ગુજરાત ITI એડમિશન 2023 (Gujarat ITI Admission 2023) સાથે ટેકનિકલ કૌશલ્યોના ક્ષેત્રમાં આશાસ્પદ ભવિષ્ય માટે તૈયારી શરૂ કરો.

FAQs

Gujarat ITI Admission 2023 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 25મી જૂન 2023 છે.

ગુજરાત આઇટીઆઇ પ્રવેશ 2023 માટેની અધિકૃત વેબસાઇટ શું છે?

સત્તાવાર વેબસાઇટ itiadmission.gujarat.gov.in છે.

Gujarat ITI Admission 2023 અરજી પ્રક્રિયા ક્યારે શરૂ થાય છે?

એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા જૂન 2023 માં શરૂ થવાની ધારણા છે.

ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2023 અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 25મી જૂન 2023 છે.


Post a Comment

Previous Post Next Post