Learn To Read With Google :Read Along (Bolo)

Learn To Read With Google :Read Along (Bolo)
Learn To Read With Google :Read Along (Bolo)

Read Along (Bolo): Learn To Read With Google
ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ બોર્ડ પરીક્ષાનુ ટાઇમ ટેબલ ડાઉનલોડ


 


મહત્વપૂર્ણ લિંક

ભારત નેટ પ્રોગ્રામ નો પત્ર અને સ્કૂલો નીચે આપેલ છે

BharatNet Program School List:: Click Here || Circular
નવી અધ્યયન નિષ્પત્તિ નવી અધ્યયન નિષ્પત્તિ ફાઈલ pdf download કરો.
શાળા સમયમાં ફેરફાર બાબત આજનો તા 4/1/23નો પરિપત્ર જોવા નીચે ફોટા પર ક્લિક કરો 


અહીંથી જુવો શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મૂલ્યાંકન કરવા અંગેનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર
મહત્વપૂર્ણ લિંક

બાળકોને વાંચતા શીખવવા માટે Google ની ખૂબ સરસ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કોડ કેવી રીતે ઉમેરશો તે જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કોડ કેવી રીતે ઉમેરશો તે જાણવા માટે અહી ક્લિક ક


 

તારીખ 2.8.22 પત્ર

👉બેઝ લાઈન સર્વે બાદ કરવા ની થતી કામગિરી પત્ર DOWNLOD

ધોરણ 1 થી 4 ના બાળકો માટે બેઝલાઈન સર્વેક્ષણ બાબતબેઝલાઈન અંગેની માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 1 થી 4 ના બાળકો માટે બેઝલાઈન સર્વેક્ષણ બાબત લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


New એકમ કસોટી અને બેઝલાઇન ગુણની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવા અહીં ક્લિક કરો 


આટલા જિલ્લા માટે ઓપન – KACHCHH, BANASKANTHA, PATAN, MAHESANAબાળમેળો પ્રવુતિ કેવી રિતે કરવી તે ચિત્રો સહીત ની pdf

DOWNLODપ્રવુતિ ફાઈલ માટે અહીં ક્લીક કરી ડાઉનલોડ કરો
👉કોરી ચિત્ર પોથી DOWNLOD
👉કોરી ચિત્ર પોથી 2 downlod
👉કોરી ચિત્ર પોથી 3 downlod
👉ચિત્ર પોથી 4 downlod
👉પ્રાણી અને તેના બચ્યા downlod
👉 પેટર્ન downlod
👉 ટપકા જોડો downlod
👉english કક્કો downlod
👉પક્ષી ચિત્ર downlod


 


મેન્યુઅલ એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
મહત્વપૂર્ણ લિંક

પરિણામ પત્રક નમૂનો- D-1, D-2, D-3, D-4 PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

માર્કસની ગણતરી માટેનું ગ્રેડ પત્રક 2022 માટે

માર્ક ની ગણતરી અને ગ્રેડ પત્રક
પ્રાથમિક શિક્ષકો બદલી ન્યુ પરિપત્ર જી આર જુવો


નિષ્ઠા 3.0 (FLN) અંતર્ગત ધોરણ 1 થી 5 અને આચાર્ય ની વિગતો મોકલી આપવા બાબત

પોલીસ ભરતી

ICE એકેડેમી નાં 10 મોડેલ પેપર DAWNLOAD કરોશિક્ષકો માટે ખૂબજ ઉપયોગી વહવટી જ્ઞાન માટે ની બુક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લીક કરો.


Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect stars and badges together with "Diya", the friendly in app assistant.

શાળા સમય સવારનો કરવા બાબત દાહોદ (ફક્ત 14 તારીખ પૂરતું જ હાલ છે. જેની નોંધ લેશો.

બિનસચિવાલય કલાર્કની ભરતીના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


આધાર કાર્ડ બાબતનો પરિપત્ર નીચે આપેલ છેધોરણ 10 સફળતાનું પંચામૃત PDF download કરો


જાણો, માત્ર 75 પરીવારની વસ્તી ધરાવતા આ ગામે દેશને આપ્યા છે 47 IAS અને IPS, વાર-તહેવારે ગામમાં લાલ ગાડીઓની લાગે છે લાઇનો
સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંગેની તમામ માહિતી મેળવવા અહીંયા ક્લિક કરવું


Diya listens to children when they read and offers realtime positive feedback when they read well and helps them out when they get stuck - even when offline & without data!


TAT વેલીડિટી અંગેનું ટ્વીટ જોવા અહીંયા ક્લિક કરો
Features:
• Works Offline : Once downloaded, it works offline, so it does not use any data.
• Safe : Since the app is made for children, there are no ads, and all sensitive information stays only on the device.
• Free: The app is completly free to use and has a vast library of books with different reading levels from Pratham Books, Katha Kids & Chhota Bheem, with new books added regularly.


ધોરણ 3 થી 8નાં વાર્ષિક મૂલ્યાંકન અંગેનો 6/4/2022નો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો


• Games: Educational games within the app, make the learning experience fun.
• In-App Reading Assistant: Diya, the in-app reading assistant helps children read out loud and provides positive reinforcement when they read correctly, and help wherever they get stuck.
• Multi Child Profile: Multiple children can use the same app and create their individual profiles to track their own progress.
• Personalised: The app recommends the right level of difficulty books to each child depending on their reading level.


વાંચનના મહાવરા માટે ઉપયોગી એપ ની સમજ માટે આ વિડિયો અવશ્ય જોવો


Click Here For Download Application


Languages available :
With Read Along, children can read a variety of fun and engaging stories in different languages including:
• English
• Hindi (हिंदी)
• Bangla (বাংলা)
• Urdu (اردو)
• Telugu (తెలుగు)
• Marathi (मराठी)
• Tamil (தமிழ்)
• Spanish (Español)
• Portuguese (Português)


એલ.સી અંગેની ધ્યાન રાખવાની બાબતો જોવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો
With just 10 minutes of fun & practice every day, inspire your child to become a reading star for life!

Important link :- 


એકમ કસોટી એનાલીસિસ માધવ પ્રજાપતિ, ભુરગઢની ફાઈલ દ્રિતીય સત્ર-2022-23 વિદ્યાર્થીના એકમ કસોટી પ્રશ્ન તથા ટકાવારી પ્રમાણે ફાઈલ બની જશે ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો  

*એકમ કસોટી એનાલીસીસ(Sem-2)🌴* 

👉સૌપ્રથમ ફાઈલ ઓપન કરો ત્યારે Macro એનેબલ ના હોય તો એનેબલ કરવું . 

RELATED:Ekam Kasoti JULY-2022- Punah Kasoti Paper.

👉દરેક ટેસ્ટની શીટમાં સૌ પ્રથમ કુલ રજીસ્ટર સંખ્યા લખી બાજુમાં રહેલા OK બટન પર ક્લિક કરી વિદ્યાર્થીની વિગત એડ કરવી. 


એકમ કસોટી માર્ક્સ સ્લીપ અધ્યયન નિષ્પતિ સાથે તમામ શિક્ષકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી 


મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-1-10-2022.

તારીખ 1-10-2022 ની ધોરણ 4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

તારીખ 1-10-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-24-9-2022 

ધોરણ 6 થી 8 માટેની ગુણ પત્રક ફાઈલ ડાઉલોડ કરો.


મહત્વપૂર્ણ લિંક

એકમ કસોટી એનાલીસિસ ઓટો એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-3-9-2022 

તારીખ 03-09-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-27-8-2022 

તારીખ-27-8-2022 ની ધોરણ 3-4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-27-8-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

તારીખ-6-8-2022 


તારીખ-6-8-2022 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

તારીખ-30-7-2022 

તારીખ-30-7-2022 ની ધોરણ 3-4-5ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-30-7-2022 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-23-7-2022 

તારીખ-23-7-2022 ની ધોરણ- 5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-23-7-2022 ની ધોરણ -6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

એકમ કસોટીના માર્ક લખવા માટે પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી ના માર્ક ની એન્ટ્રી કરવા માટેની એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 


મહત્વપૂર્ણ લિંક

એકમ કસોટી એનાલીસિસ ઓટો એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરોમહત્વપૂર્ણ લિંક 

તારીખ-4-3-2022

તારીખ-4-3-2022 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

તારીખ-25-2-2022

તારીખ-25-2-2022 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

તારીખ-18-2-2022

તારીખ-18-2-2022 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-7-1-2022

તારીખ-7-1-2022 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-10-12-2021

ધોરણ 3 : ગુજરાતી, ધોરણ 4 : ગણિત, ધોરણ 5 : પર્યાવરણ ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 6 : ગુજરાતી, ધોરણ 7 : વિજ્ઞાન, ધોરણ 8 : સામાજિક વિજ્ઞાન ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો


એકમ કસોટી માર્ક્સ સ્લીપ અધ્યયન નિષ્પતિ સાથે તમામ શિક્ષકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ◆ આવતીકાલે એકમ કસોટી સમયે મૂલ્યાંકન અંતર્ગત અગત્યનો પરિપત્ર. ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


 સામાજિક વિજ્ઞાન પુનઃ કસોટી માટે ઉપયોગી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

◆ ધોરણ 7 વિજ્ઞાન ની પુનઃ કસોટી ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

■ ધોરણ 6 ગુજરાતીની પુનઃ કસોટી ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

નવું HD ટાઇમટેબલ શાળામાં પ્રિન્ટ કરાવીને વર્ગખંડમાં લગાવી શકાય તેવું■ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રશ્ન બેંક માટેનું સમય પત્રક અને સૂચના અંગેનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે - CLICK HERE
એકમ કસોટીના માર્ક લખવા માટે પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી ના માર્ક ની એન્ટ્રી કરવા માટેની એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

આ વખતે ગુણોત્સવ નું રીઝલ્ટ શાળાની હાજરીમાં અપડેટ કરેલ છે
ગુણોત્સવ નું રીઝલ્ટ જોવા અહીંયા ક્લિક કરો
.

Thank you for visit our website.

Post a Comment

Previous Post Next Post